รัฐไทยอยู่กับระบอบเผด็จการในรูปแบบต่างๆ มานาน แม้ว่ามีความพยายามในศตวรรษที่ 20 ที่จะออกจากรูปแบบเผด็จการหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีผลอย่างยั่งยืนสักครั้ง ในท...View Details

เพราะการเรียนไม่ควรมุ่งตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว หากควรเป็นการเติมเต็มศักยภาพของมนุษย์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับความหลากหลายในฐานะพลเมืองโลก มาร...View Details

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย “ยกเลิกมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แต่มิให้มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการไปแล้วก...View Details

นายกรัฐมนตรีและกลไกอำนาจรัฐ (โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปราม/จับกุมประชาชนที่ชุมนุมตามสิทธิพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยที่โลก/ประเทศทั...View Details

หากย้อนกลับไป จะพบว่านี่ไม่ใช่ข่าวเศร้าสลดข่าวแรก ในช่วงเดือนกันยายนปีนี้ที่จังหวัดลำปาง ก็เกิดเหตุลูกชายใช้มีดแทงแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจนเสียชีวิ...View Details

อภิชาต สถิตนิรามัย หนึ่งในผู้เขียน 'ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา : สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทย กับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐาน' เล่าให้ฟังถึงเนื้อหาของหนัง...View Details

“อันนี้อาจพูดง่ายๆ ว่าประชาธิปไตยก็จะเรียวแคบลง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็จะขยายมากขึ้น แม้จะเป็นความเห็นของผมแต่มันพิสูจน์ได้จากตัวบทกฎหมายที...View Details

"รัฐหลอกประชาชนหรือเปล่าที่บอกว่าคนพิการมีสิทธินู่น สิทธินี่ อีกทั้งเรื่องการทำงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ที่พบว่าความเป็นจริงคนพิการเข้าไม่ถึง วุฒิไม่มี ...View Details

“เนื่องจากธุรกิจขายเร่เป็นอาชีพเก่าแก่ของโลกและของคนไทย พ่อค้าแม่ค้าธุรกิจนี้ส่วนใหญ่เป็นคนตัวเล็กที่มีเงินลงทุนไม่มาก จึงไม่ได้มีเงินพอสำหรับการเช่าร...View Details

ผมไม่เคยใส่ใจเรื่องศิลปินแห่งชาติมาก่อน คิดถึงศิลปินแห่งชาติทีไร ก็คิดถึงพ่อเพลงแม่เพลงซึ่งแก่ตัวแล้ว ทำมาหาเลี้ยงตนเองไม่ไหว ได้ตำแหน่งพร้อมเงินเลี้ย...View Details

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App