Prachatai Podcast
ศาสนาจะเป็นอย่างไร ถ้าเพนกวินได้เป็นนายก | อ่านให้ฟัง EP.8

ศาสนาจะเป็นอย่างไร ถ้าเพนกวินได้เป็นนายก | อ่านให้ฟัง EP.8

April 30, 2021

อ่านให้ฟัง EP.8 : ศาสนาจะเป็นอย่างไร ถ้าเพนกวินได้เป็นนายก https://prachatai.com

ถอดบทเรียนจากนักสันติวิธี โคทม อารียา : 10 ปีล้อมปราบเสื้อแดง | อ่านให้ฟัง EP.7

ถอดบทเรียนจากนักสันติวิธี โคทม อารียา : 10 ปีล้อมปราบเสื้อแดง | อ่านให้ฟัง EP.7

April 24, 2021

อ่านให้ฟัง EP.7 : ถอดบทเรียนจากนักสันติวิธี โคทม อารียา : 10 ปีล้อมปราบเสื้อแดง https://prachatai.com

ถอดบทเรียนจาก ส.ว. วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ #10ปีล้อมปราบเสื้อแดง | อ่านให้ฟัง EP.6

ถอดบทเรียนจาก ส.ว. วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ #10ปีล้อมปราบเสื้อแดง | อ่านให้ฟัง EP.6

April 21, 2021

อ่านให้ฟัง EP.6 : ถอดบทเรียนจาก ส.ว. วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ #10ปีล้อมปราบเสื้อแดง https://prachatai.com

อัญชัญกับคดีประวัติศาสตร์ 29 กรรม | อ่านให้ฟัง EP.5

อัญชัญกับคดีประวัติศาสตร์ 29 กรรม | อ่านให้ฟัง EP.5

April 16, 2021

อ่านให้ฟัง EP.5 : อัญชัญกับคดีประวัติศาสตร์ 29 กรรม https://prachatai.com

ห้องพิจารณาถูกทำให้เป็นเสมือนคุก | อ่านให้ฟัง EP.4

ห้องพิจารณาถูกทำให้เป็นเสมือนคุก | อ่านให้ฟัง EP.4

April 14, 2021

อ่านให้ฟัง EP.4 : ห้องพิจารณาถูกทำให้เป็นเสมือนคุก https://prachatai.com

มวล(ปัญญา)ชน | อ่านให้ฟัง EP.3

มวล(ปัญญา)ชน | อ่านให้ฟัง EP.3

April 13, 2021

อ่านให้ฟัง EP.3 : มวล(ปัญญา)ชน https://prachatai.com

พม่าจะเกิด สงครามตัวแทนหรือยัง? | HEARWORM EP.1

พม่าจะเกิด สงครามตัวแทนหรือยัง? | HEARWORM EP.1

April 11, 2021

HEARWORM EP.1 : พม่าจะเกิด สงครามตัวแทนหรือยัง? https://prachatai.com

21 จำเลย คดี #19กันยา แถลงขอถอนทนาย เหตุไม่ได้รับสิทธิในการปรึกษาหารือตามกฎหมาย | อ่านให้ฟัง EP.2

21 จำเลย คดี #19กันยา แถลงขอถอนทนาย เหตุไม่ได้รับสิทธิในการปรึกษาหารือตามกฎหมาย | อ่านให้ฟัง EP.2

April 9, 2021

อ่านให้ฟัง EP.2 : 21 จำเลย คดี #19กันยา แถลงขอถอนทนาย เหตุไม่ได้รับสิทธิในการปรึกษาหารือตามกฎหมาย https://prachatai.com

หนักแผ่นดิน - นิธิ เอียวศรีวงศ์ | อ่านให้ฟัง EP.1

หนักแผ่นดิน - นิธิ เอียวศรีวงศ์ | อ่านให้ฟัง EP.1

April 9, 2021

อ่านให้ฟัง EP.1 : บทความ "หนักแผ่นดิน" โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ https://prachatai.com

มีเรื่องมาเล่า EP.2 | ครอง จันดาวงศ์ และเครื่องหมาย “อัญประกาศ”

มีเรื่องมาเล่า EP.2 | ครอง จันดาวงศ์ และเครื่องหมาย “อัญประกาศ”

June 2, 2020

ครอง จันดาวงศ์ หรือครูครอง นับเป็นบุคคลที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ความสนใจในฐานะวีรบุรุษประชาธิปไตยที่ต้องสิ้นชีวิตลงด้วยคำสั่งมาตรา 17 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีงานศึกษาเส้นทางชีวิต บทบาทและอุดมการณ์ทางการเมืองของครองในฐานะนักการเมืองและนักต่อสู้ทั้งในเชิงหนังสือและบทความต่างๆ และยังมีภาพประวัติศาสตร์สำคัญของครองก็คือ ภาพการเดินเข้าสู่ลานประหารอย่างไม่เกรงกลัวพร้อมด้วยท่าทางยกมือเหมือนพูดอะไรบางอย่าง แต่ทว่ารูปถ่ายย่อมไม่มีเสียง คำพูดของครองจึงมีอยู่เพียงในเครื่องหมายคำพูดหรือเครื่องหมายอัญประกาศจากหลักฐานชิ้นต่างๆ ที่เล่าเรื่องราว

ประชาไทชวนรับฟังรายการ ‘มีเรื่องมาเล่า’ EP.2 'ประวัติศาสตร์คำพูดในเครื่องหมาย “อัญประกาศ” ก่อนความตายด้วย ม. 17 ของครอง จันดาวงศ์' ผู้เป็นบุคคลที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสนใจ ในฐานะวีรบุรุษประชาธิปไตยที่ต้องสิ้นชีวิตลงด้วยคำสั่งประหารชีวิตมาตรา 17 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

Podbean App

Play this podcast on Podbean App