หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ และต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี รีวิวความเห็นของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อกรณีสงครามรัสเซียร...View Details

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้แนะนำบทความของดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล. “หลังข้ามเส้นพรมแดนสถานะตามกฎหมายของคนย้ายถิ่น (กรณีชนกลุ่มน้อย)” เมื่อภาวะไร้รัฐไร้สั...View Details

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ และชานันท์ ยอดหงษ์ แนะนำบทความของวัชระ สินธุประมา “ประวัติศาสตร์โลก” ตามการรับร...View Details

หลัง Milli ร่วมเวที Coachella และกระแสข้าวเหนียวมะม่วง หมายเหตุประเพทไทยเทปนี้ เคท ครั้งพิบูลย์ ถาม ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ เรื่องความหมายและองค์ประกอบขอ...View Details

รัฐประหาร 2557 เป็นต้นมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำลายประชาธิปไตยท้องถิ่นลงเกือบย่อยยับ ความสัมพันธ์ผ่านนโยบายและการใช้งบประมาณระหว่างประชาชนกั...View Details

มุมมองที่ว่าผู้หญิงเป็นสมบัติของคนอื่น (นอกเหนือจากตัวเธอเอง) ของศาสนาชายเป็นใหญ่นั้นซับซ้อน นอกจากจะถือว่าพระเจ้าสร้างหญิงขึ้นจากซี่โครงของชาย และถือ...View Details

ในช่วงที่กระแสการชุมนุมทางการเมืองสูงขึ้น เรื่องราวของนักกิจกรรมที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมที่บ้าน โทรศัพท์ข่มขู่ หรือขับรถตาม เ...View Details

ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ชวนเคท ครั้งพิบูลย์ นิยามความหลากหลายทางเพศเรียงตัวอักษร และเมื่อคิดนอกกล่องเพศ ความหลากหลายทางเพศจึงมีนิยามทั้งในแง่อัตลักษณ์และ...View Details

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และภาวิน มาลัยวงศ์ พูดถึงภาพยนตร์ Everything Everywhere All At Once (2022) หรือ “ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิ...View Details

การดำเนินคดีต่อประชาชนในยุคของ คสช.1 และ คสช.2 มีลักษณะปิดกั้นไม่ต่างกัน ไม่ได้มีความพยายามผ่อนคลายเพื่อคืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชน ปริมาณคดีความมีแต่จะ...View Details

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App