รัฐประหาร 2557 เป็นต้นมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำลายประชาธิปไตยท้องถิ่นลงเกือบย่อยยับ ความสัมพันธ์ผ่านนโยบายและการใช้งบประมาณระหว่างประชาชนกับนักการเมืองท้องถิ่น ถูกฉุดลากประชาธิปไตยไทยถอยหลังกลับสู่ยุคเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลอีกครั้ง พึ่งพาบารมีแบบปัจเจกของเจ้าพ่อแต่ละคน

ทั้งนี้มี คสช. คือเจ้าพ่อใหญ่สุดผู้ควบคุมเจ้าพ่อท้องถิ่นอีกทอดผ่านมือไม้ของระบบราชการ เวียงรัฐ เนติโพธิ์ จากรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียน 'อุปถัมภ์ค้ำใคร กับการเลือกตั้งประชาธิปไตยที่ก้าวถอยหลัง' จะมาอธิบายปรากฏการณ์นี้

คล้ายๆ สิ้นหวัง แต่เมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกครั้ง เวียงรัฐยังเชื่อว่าความหวังยังไม่ดับ

#อุปถัมภ์ค้ำใคร #รัฐประหาร #WanderingBook #PrachataiPodcast

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App