ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี พูดถึงภาพยนตร์ The Platform (2019) ที่ฉายทาง Netflix ชวนพิจารณาตัวละครลักษณะต่างๆ ในภาพยนตร์ The Platform สภาพของคุก เงื่อนไขการแจกจ่ายอาหารที่แตกต่างกันตามลำดับชั้นที่นักโทษถูกส่งไปอยู่ ฯลฯ แล้วย้อนมองเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มีสภาพหรือนิยามตายตัว แต่กลับมีพลวัต เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขที่ต่างออกไปเป็น becoming มากกว่า being ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ

#หมายเหตุประเพทไทย

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App