หลัง Milli ร่วมเวที Coachella และกระแสข้าวเหนียวมะม่วง หมายเหตุประเพทไทยเทปนี้ เคท ครั้งพิบูลย์ ถาม ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ เรื่องความหมายและองค์ประกอบของซอฟท์พาวเวอร์ (Soft power) ที่ไม่ใช่ทุกประเทศจะสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นซอฟท์พาวเวอร์ แต่จะปังจะเป็นซอฟพาวเวอร์หรือไม่ขึ้นอยู่กัยสายตาของประเทศอื่น พร้อมศึกษากรณีตัวอย่างการเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นทุน เปลี่ยนจากทุนเป็นซอฟพาวเวอร์กรณีสหรัฐอเมริกา ถึงเกาหลีใต้ #หมายเหตุประเพทไทย #ข้าวเหนียวมะม่วง #softpower

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App