Prachatai Podcast

PODCAST - บทสรุปที่ต่างกัน Reflection ต่อวรเจตน์ในคดีธรรมนัส / เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

June 25, 2021

PODCAST - บทสรุปที่ต่างกัน Reflection ต่อวรเจตน์ในคดีธรรมนัส / เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

เข็มทองยอมรับว่าคำอธิบายของวรเจตน์ในคดีธรรมนัส ชัดเจน ละเอียด และตรงประเด็น แต่เขาไม่เห็นด้วยกับบทสรุป เขาคิดว่าธรรมนัสขาดคุณสมบัติ การพยายามแยกขาดระหว่างกฎหมายกับการเมืองอาจเป็นไปไม่ได้ในโลกความเป็นจริงและศาลควรตีความแบบยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่ในระดับที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังทำอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองเห็นตรงกันคือรัฐธรรมนูญปี 2560 สร้างปัญหาต่อระบบกฎหมายไทย

อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://prachatai.com/journal/2021/06/93595

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

- วรเจตน์ ภาคีรัตน์: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีธรรมนัสถือว่าถูกต้องในทางนิติศาสตร์ https://prachatai.com/journal/2021/06/93454

Podbean App

Play this podcast on Podbean App