Prachatai Podcast

ใต้โต๊ะนักข่าว EP.7 | ทำไมต้องตกหลุมรัก

May 3, 2019

ใต้โต๊ะนักข่าว EP.7 ชวนมาล้อมวงฟังอาจารย์สรวิศ ชัยนาม จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ "ทำไมต้องตกหลุมรัก" คุยเรื่องความเสี่ยงของการตกหลุมรักและความรักในโลกทุนนิยม

Podbean App

Play this podcast on Podbean App