รู้หมือไร่ คราฟท์เบียร์ไทยส่วนใหญ่ผลิตจากกัมพูชา ใต้โต๊ะนักข่าว EP นี้ขอชวนคุยเรื่องคราฟท์เบียร์กับนักข่าวผู้ติดตามวงการคราฟท์เบียร์และโฮมบริวมายาวนาน จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถต้มเบียร์แล้วทดลองใส่วัตถุดิบส่วนผสมแปลกๆ ลงในเบียร์ของเราเองได้ แบบที่ในหลายประเทศเปิดเสรีเบียร์ ทำเอง ต้มเอง กินเอง ขณะที่ไทยยังติดกฎหมายหลายข้อที่ทำให้วงการเบียร์บ้านเรายังถูกกลุ่มทุนใหญ่ผูกขาด ความสร้างสรรค์หลากหลายของเบียร์จึงยังไม่เกิดสักที

Share | Download(Loading)