Prachatai Podcast

ใต้โต๊ะนักข่าว EP.4 | เกณฑ์ทหารไปทำไม?

April 12, 2019

ฤดูเกณฑ์ทหารเดือนเมษายนเวียนมาถึง ใต้โต๊ะนักข่าว EP.4 คุยกับทวีศักดิ์ เกิดโภคา เรื่องที่มาของระบบเกณฑ์ทหาร สิทธิคัดค้านการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนธรรมสำนึก บุคคลหลากหลายทางเพศกับการเกณฑ์ทหาร ข้อเสนอเรื่องปฏิรูปการเกณฑ์ทหาร และทางออกอื่นนอกจากระบบสมัครใจ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App