ฤดูเกณฑ์ทหารเดือนเมษายนเวียนมาถึง ใต้โต๊ะนักข่าว EP.4 คุยกับทวีศักดิ์ เกิดโภคา เรื่องที่มาของระบบเกณฑ์ทหาร สิทธิคัดค้านการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุมโนธรรมสำนึก บุคคลหลากหลายทางเพศกับการเกณฑ์ทหาร ข้อเสนอเรื่องปฏิรูปการเกณฑ์ทหาร และทางออกอื่นนอกจากระบบสมัครใจ

Share | Download(Loading)