ใต้โต๊ะนักข่าว EP.3 ชวนผู้ฟังทุกท่านมาเปิดหัวใจ (และควักไส้) คุยกันเรื่องตำนานผีกระสือ ความเป็นชายขอบ และการจัดการเพื่ออยู่ร่วมกัน ผ่านภาพยนตร์เรื่อง "แสงกระสือ"

Share | Download(Loading)