Prachatai Podcast

ใต้โต๊ะนักข่าว EP.26 | ความตาย (3.2) | ความตายของคนไม่มีศาสนา(จบ)

October 26, 2019

ใต้โต๊ะนักข่าว EP.26 พูดคุยเรื่องความตายต่อจากตอนที่แล้ว กับ ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ จากเพจศาสนวิทยา เรื่องความตายและการจัดงานศพของคนไม่มีศาสนา​ คนไม่มีศาสนามองเห็น​ยากในสังคมไทยเพราะรัฐ​ไม่ให้สิทธิ​ เวลาจัดงานศพยังติดข้อจำกัดเรื่องญาติ​ และยังไม่มีฌาปณกิจ​สถาน​เป็น​ของตนเอง

แต่คนไม่มีศาสนาก็มีทางเลือกในการจัดการศพได้หลายแบบ ปกติแล้ววัดจะเปิดพื้นที่ให้คนไม่มีศาสนาสามารถออกแบบงานศพของตนเองได้​ โดยไม่ต้องประกอบพิธีทางศาสนา​ พื้นที่ของคนไม่มีศาสนาจึงอยู่ในพื้นที่ทางศาสนานั่นเอง

Podbean App

Play this podcast on Podbean App