Prachatai Podcast

ใต้โต๊ะนักข่าว EP.19 | แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม

August 24, 2019

ใต้โต๊ะนักข่าว ตอนที่ 19 คุยกับหนู - นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ ThisAble.me เรื่องการแต่งกายของผู้พิการ เกิดอะไรขึ้นเมื่อคนตาบอดไปซื้อเสื้อผ้า และปัญหาจากอำนาจที่ไม่สมดุลเมื่อสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของผู้พิการถูกลิดรอนโดยผู้ดูแล

Podbean App

Play this podcast on Podbean App