Prachatai Podcast

ใต้โต๊ะนักข่าว EP.17 | การเมืองเรื่องเสื้อผ้า (1) จะใส่อะไรก็เรื่องของกู

August 10, 2019

"ใต้โต๊ะนักข่าว" รายการ Podcast เล่าเรื่องที่นักข่าวเปิดประเด็นไว้ใต้โต๊ะนิวส์รูม ซีรีส์นี้จะพูดถึงการเมืองเรื่องเสื้อผ้า ซึ่งเป็นเรื่องของเราและทุกคน วัฒนธรรมการแต่งกาย และกฎเกณฑ์ของสังคมที่เข้ามาควบคุมว่าเราใส่อะไรได้ หรือใส่อะไรไม่ได้ โดย EP นี้เปิดประเด็นเรื่อง "เล่าเรื่องช่อใหม่ ใส่อะไรก็เรื่องของกู" เมื่อผู้หญิงและการแต่งกายของผู้หญิงเข้าไปสู่พื้นที่การเมืองที่เดิมถูกยึดครองโดยเพศชาย

Podbean App

Play this podcast on Podbean App