ใต้โต๊ะนักข่าว EP.15 คุยกับวาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสถานการณ์ประท้วงในฮ่องกง ความสัมพันธ์ฮ่องกง-จีน พร้อมย้อนกลับมามองประเทศไทย

Share | Download(Loading)