มองผ่านแว่นประวัติศาสตร์ การเมือง ความทรงจำ และอำนาจ ปฏิทินเป็นมากกว่าเครื่องมือบอกวันเวลา ปฏิทินทำให้วันเวลาและความทรงจำจับต้องได้มากขึ้น ทั้งปัจเจกและรัฐมีอดีตชัดเจนมากขึ้น

เพื่อเกาะเกี่ยวความทรงจำของประชาชนไว้กับอุดมการณ์รัฐของผู้มีอำนาจในแต่ละช่วงเวลา วันหยุด วันสำคัญต่างๆ ถูกสร้าง ถูกประดิษฐ์ ปฏิทินกลายเป็นเกมกระดานของผู้ปกครองใช้ห้ำหั่นชิงอำนาจผ่านการสร้างความทรงจำ

WanderingBook ชวนชนาวุธ บริรักษ์ เจ้าของหนังสือ 'ความทรงจำใต้อำนาจ: รัฐ ราชวงศ์ พลเมือง และการเมืองบนหน้าปฏิทิน' สนทนาถึงเกมอำนาจบนหน้าปฏิทิน

#ความทรงจำใต้อำนาจ #ปฏิทิน #WanderingBook #PrachataiPodcast

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App