หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทองและมิ่ง ปัญหา ชวนอ่านพิพิธภัณฑ์ “พิพิธบางลำพู” ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนเก่ารอบพระนคร ที่ประกอบขึ้นจากความหลากหลายของชาติพันธุ์ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต อย่างไรก็ตามพิพิธบางลำพูก็มีการเลือกจดจำ เลือกเน้นย้ำบางด้านของประวัติศาสตร์ ในขณะที่เรื่องเล่าเชิงความขัดแย้งอย่างศึก 13 ห้างบางลำพู “2499 อันธพาลครองเมือง” ก็ยังไม่มีพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ชุมชน

พร้อมแนะนำเรื่องเล่าเชิงความขัดแย้งและประวัติศาสตร์บาดแผลผ่านพิพิธภัณฑ์ กรณีคำอธิบายเรื่องการค้าทาสและแรงงานทาสที่ผลิตวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากกรณีศึกษา International Slavery Museum ที่ลิเวอร์พูล และ Museum of Science and Industry ที่แมนเชสเตอร์ ฯลฯ

อ่านประกอบ “พิพิธบางลำพูกับแฟนตาซีชาตินิยม การสร้างการรับรู้และอารมณ์ความรู้สึก” โดย ธนวัฒน์ ปัญญานันท์ และนฤมล ธีรวัฒน์ เผยแพร่ใน วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2021)

#หมายเหตุประเพทไทย #พิพิธภัณฑ์

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App