หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ และต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี รีวิวความเห็นของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อกรณีสงครามรัสเซียรุกรานยูเครน ทั้งจากสาย “Realism” หรือสัจนิยมอย่างเช่น John Mearsheimer ที่ให้บทบาทหลักเป็นชาติมหาอำนาจ และมองว่ายูเครนทำสิ่งที่โง่เขลา, กับกลุ่มที่วิพากษ์ฝ่ายสัจนิยมและเห็นว่าต้องพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์และความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นว่าเหตุใดชาติในยุโรปตะวันออกต่างพากันออกห่างจากอิทธิพลรัสเซียภายหลังสิ้นสุดสงครามเย็น, รวมทั้งฝ่ายที่เห็นว่าคำอธิบายต่างๆ เป็นคำอธิบายฝั่งโลกตะวันตกหรือ "Westplaining" มากเกินไป

และทิ้งท้ายด้วยข้อเสนอของ Stephen M. Walt ที่เสนอว่ามนุษย์สามารถประเมินผิด หรือมีความรับรู้ที่ผิดพลาด นำไปสู่การติดสินใจทางนโยบายผิดพลาด รวมทั้งทำความเข้าใจ “Security Dilemma” หรือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้านความมั่นคงที่อยู่ในการเมืองระหว่างประเทศ #หมายเหตุประเพทไทย #ยูเครน

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App