มุมมองที่ว่าผู้หญิงเป็นสมบัติของคนอื่น (นอกเหนือจากตัวเธอเอง) ของศาสนาชายเป็นใหญ่นั้นซับซ้อน นอกจากจะถือว่าพระเจ้าสร้างหญิงขึ้นจากซี่โครงของชาย และถือว่าหญิงเป็นสมบัติของชายในโลกมนุษย์แล้ว ภาพความสุขบนสวรรค์ตามความเชื่อศาสนาต่างๆ ก็คือภาพฮาเร็มของเทพเพศชายที่มีเทพธิดาหรือนางอัปสรสวรรค์เป็นบริวารรับใช้ ซึ่งสอดรับกับฮาเร็มของกษัตริย์และบรรดาเจ้าขุนมูลนายในรัฐศาสนายุคศักดินา

ทั้งหมดนั้น ล้วนมีที่มาจาก “ร่างกาย” (body) ของผู้หญิงที่ถูกทำให้ลึกลับ คลุมเครือ แต่มากด้วยคำอธิบายเกินกว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ เนื่องจากอรรถาธิบายเกี่ยวกับร่างกายผู้หญิงไม่ใช่พวกเธอได้อธิบายตัวเองเป็นด้านหลัก แต่มากด้วยอรรถาธิบายจากมุมมองของเพศชายที่ตีขลุมว่าตนเองเป็นเจ้าของผู้หญิง และเป็นผู้นิยามความหมายและกำหนดคุณค่าของพวกเธอ ดังคำกล่าวที่ว่า “คนเรามิได้เกิดมาเป็นผู้หญิง หากแต่กลายเป็นผู้หญิงในภายหลัง” ของซีโมน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir)

อ่านทั้งหมดได้ที่: https://prachatai.com/journal/2022/07/99382

ประชาไท #อ่านให้ฟัง หยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟัง แบบไม่ต้องอ่าน

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App