หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี และปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ อธิบายบทบาทสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียนและไทย สองยุค ‘ทรัมป์-ไบเดน’ โดยเฉพาะในยุคหลังที่ โจ ไบเดน หันกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับชาติอาเซียน หวังลดทอนการขยายอิทธิพลของจีน ในขณะที่จีนวางรากฐานความร่วมมือกับหลายชาติในอาเซียนในด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ และอิทธิพลการเมืองอยู่ก่อนแล้วในช่วงที่สหรัฐอเมริกาห่างเหินจากภูมิภาค

#หมายเหตุประเพทไทย

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App