Prachatai Podcast

นิธิ เอียวศรีวงศ์: มนุษยธรรมกับทางเลือกเชิงนโยบาย | อ่านให้ฟัง

July 6, 2021

นิธิ เอียวศรีวงศ์: มนุษยธรรมกับทางเลือกเชิงนโยบาย | อ่านให้ฟัง

"นโยบายที่เอามนุษยธรรมไว้เป็นเบอร์หนึ่ง แล้วก็ยังรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงไว้ได้ (ในระดับหนึ่ง) เป็นไปไม่ได้เอาเลยเชียวหรือ หรือเพราะผู้วางนโยบายไม่เคยคิดอะไรไกลไปกว่าปลายจมูก คือรักษาสถานะเดิมของความสัมพันธ์ไว้เพียงอย่างเดียว ในระยะยาว นโยบายที่กอปรด้วยมนุษยธรรมย่อมทำให้ภาพพจน์ของไทยในสายตาชาวโลกน่าไว้วางใจมากขึ้นอย่างแน่นอน"

อ่านทั้งหมดได้ที่: https://prachatai.com/journal/2021/04/92617

ประชาไท #อ่านให้ฟัง หยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟัง แบบไม่ต้องอ่าน

YouTube : https://youtu.be/sOVElM9uAUM
Spotify : https://pct.fyi/podcast-spotify
Apple Podcasts: https://pct.fyi/podcast-apple
Podbean: https://pct.fyi/podbeen

#นิธิเอียวศรีวงศ์ #มนุษยธรรม #ทางเลือกเชิงนโยบาย

Podbean App

Play this podcast on Podbean App