อภิชาต สถิตนิรามัย หนึ่งในผู้เขียน 'ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา : สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทย กับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐาน' เล่าให้ฟังถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้

เขาบอกว่าด้านหนึ่งหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายความเป็นมาของประวัติศาสตร์ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย มันเริ่มต้นจากสนธิสัญญาเบาว์ริ่งและการปฏิรูปการปกครองในยุครัชกาลที่ 5 ที่ผลักให้ไทยเข้าสู่ระบบทุนนิยม

ประวัติศาสตร์ฉบับทางการบอกว่าสยามคือเหยื่อหรือลูกแกะ แต่อภิชาติชวนวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ทำให้เห็นว่าชนชั้นนำสยามเองก็เสาะแสวงหาและสะสมความมั่งคั่งจากโอกาสนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำที่ดำรงอยู่ถึงปัจจุบัน

และการต่อสู้ทางการเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือความพยายามรักษาความเหลื่อมล้ำของชนชั้นนำไทยเอาไว้นั่นเอง

อ่านได้ที่: https://prachatai.com/journal/2021/12/96215

ติดตาม WanderingBook ได้ที่: https://www.facebook.com/NokPanejorn

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App