ขณะที่ศาสนาและสถาบันกษัตริย์ที่ยังมีอยู่ในบางประเทศในยุโรปถูกกำหนดให้อยู่ใต้อุดมการณ์และระเบียบทางสังคมและการเมืองแบบโลกวิสัย แต่ไทยกลับหัวกลับหางคือ รับเอาอุดมการณ์และระเบียบทางสังคมและการเมืองแบบโลกวิสัยจากตะวันตกมา “อยู่ใต้” สถานะพิเศษของสถาบันกษัตริย์ที่อิงศาสนาและมีอำนาจปกครองศาสนจักร โดยศาสนจักรทำหน้าที่ค้ำยันความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์แบบที่เคยปฏิบัติมาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ เมื่อเราจะพูด เขียน เคลื่อนไหวเรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตย ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้อง “มองบน” เพราะเราจะมีเสรีภาพและประชาธิปไตยไม่ได้จริง ถ้าไม่เอาระบบอำนาจโบราณอิงศาสนาที่อยู่ข้างบนมาอยู่ใต้ระเบียบทางสังคมและการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยโลกวิสัย

ดังนั้น เราจึงหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ศาสนาในมิติที่เขาเคยวิจารณ์กันในสังคมเสรีไม่ได้ ยกเว้นเราจะหลอกตัวเอง หรือเป็นพวกอิ๊กนอแรนท์ต่อปัญหาดังกล่าว

อ่านทั้งหมดได้ที่: https://prachatai.com/journal/2021/07/93839

ประชาไท #อ่านให้ฟัง หยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟัง แบบไม่ต้องอ่าน

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App