หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ พูดคุยกับสฏฐภูมิ บุญมา อาจารย์พิเศษโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากกำเนิด "รามายณะ" ถึงวรรณคดี "รามเกียรติ์" จากอินเดียมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยได้อย่างไร ชุดอุดมการณ์ของรามเกียรติ์โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีต่อผู้นำมีความสำคัญอย่างไรต่อชนชั้นนำในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการปกครองรวมไปถึงคติเทวราชา

#หมายเหตุประเพทไทย #รามเกียรติ์

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App